Inschrijven


Betaling inschrijfkosten:

Bij onderstaande inschrijving is geen automatisch incasso van het inschrijfgeld.

Inschrijfgeld overmaken op onderstaand bankrekening nummer.

 

BIC:       RABONL24

IBAN:   NL 32 RABO 0152804064

tav.       Stg. Duursport Valkenburg a/d Geul 

 

Onder vermelding:  naam deelnemer + onderdeel.

 

Inschrijfkosten:  IronKids 0+ / 8+                   €5,-

                                     IronKids 10+ / 12+               €5,-

                            IronKids 14+                     €10,-                 VOL              

                            Senioren                           €10,- / €13,-      VOL

 

Inschrijven is mogelijk tot en met 27 maart.  Dag-inschrijving is niet mogelijk

 

Ere prijzen voor de nrs. 1-2-3 D/H   per categorie. 

Voor iedere deelnemer aan de  IRONKIDS:              IRONKIDS t-shirt en een herinnerings-medaille .