Inschrijven

Betaling inschrijfkosten:

Bij onderstaande inschrijving is geen automatisch incasso van het inschrijfgeld.

Inschrijfgeld overmaken op onderstaand bankrekening nummer.

 

BIC:       RABONL24

IBAN:   NL 32 RABO 0152804064

tav.       Stg. Duursport Valkenburg a/d Geul 

 

Onder vermelding:  naam deelnemer + onderdeel.

 

Inschrijfkosten:      IronKids  0+ / 8+                      €5,-

                                     IronKids  10+ / 12+                  €6,-

                            IronKids  14+                          €10,-                               

                            Senioren     0,5 -5                    €10,- / €13,-      

                            Senioren     1 - 10                      €15,- / €18,-

                            Senioren     1 - 10                      €18,- / €21,-

 

Inschrijven is mogelijk tot en met 15 april.  Dag-inschrijving is niet mogelijk

 

Ere prijzen voor de nrs. 1-2-3 D/H   per categorie. 

Voor iedere deelnemer aan de  IRONKIDS:              IRONKIDS t-shirt en een herinnerings-medaille .

 

Inschrijven via deze site is mogelijk vanaf  1 november 2017